Ime podjetja
CARCOMERCE s.p.
Sedež podjetja
Ljubljanska cesta 16
SLO-1270 Litija
Pravna oblika
Telefon:
01/898-43-15, 01-898-04-40
Faks:
01/89-84-315
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: