Ime podjetja
Carcommerce s.p.
Carcommerce Litija
Sedež podjetja
Ljubljanska cesta 16
1270 Litija
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 89 80 440
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: