Pomagajte nam izboljšati kakovost. Ocenite nas na portalu CarAdvisor.

Jasen, pregleden, transparenten
Portal za ocenjevanje avtohiš

Spletna rezervacija servisa

Sistem za rezervacijo terminov za vse proste termine v delavnici.

Sistem za rezervacijo terminov za vse proste termine v delavnici.

Ta sistem rezervacij servisnih terminov našega podjetja nudi optimalen dostop do vseh prostih terminov delavnici.

Rezerviraj na spletu